Feed Additives - Vemo 99
20-06-2018

Установяване влиянието на ВемоХерб Т върху морфологичните качества на яйцата при кокошки носачки


ВемоХерб Т е сух екстракт от подходящо подбрани и комбинирани уникални български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо 99” ООД София, България.

Продуктът съдържа следните биологично активни вещества: сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др.

Добавя се към комбинираните фуражи за птици в количество 250 g/t фураж.

 

Установени са следните ефекти при приложение на ВемоХерб Т при родители бройлерно направление и стокови кокошки носачки:

-        влиянието на изпитвания продукт при женските индивиди се изразява в стимулиране дейността на яйчниците на фона на общото стимулиране на жизнения тонус и обмяната на веществата;

-        оказва положително влияние върху интензитета на нарастване на теглото на яйцата за разплод при родители бройлерно направление;

-        нарастването на теглото на яйцата за инкубация е за сметка на нарастване на белтъчната част и жълтъка на яйцата;

-        при яйцата за консумация, добити от стокови кокошки носачки е установена тенденция за по-голяма маса на яйцата за сметка на масата на жълтъка;

-        не оказва негативно влияние върху другите морфологични качества на яйцата като индекс на формата, единици на Хаф, дебелина на черупката и др.

-        не оказва влияние върху мириса и вкусовите качества на сварените яйца за консумация.

.....................................