Feed Additives - Vemo 99
14-01-2019

EFECTUL UTILIZĂRII VEMOHERB BEES ASUPRA REZISTENŢEI COLONIILOR DE ALBINE IN TIMPUL IERNII, CAPACITĂŢII MĂTCII DE A DEPUNE OUĂ ŞI PRODUCTIVITĂŢII COLONIILOR DE ALBINE


D-r I. Hristakov
Conf. d-r Ivanka Zheleva Zhelyazkova 
Conf. d-r Vladimir Georgiev Hvarchilkov
Universitatea Trakiyski – Stara Zagora
Facultatea de agricultură

In ultimii ani se observă o tendinţă de scădere a numărului de colonii de albine. Datele furnizate de Ministerul agriculturii şi alimentelor (MAA), departamentul „Statistică agrară" arată, că în perioada anilor 2008 - 2009 numărul coloniilor de albine in ţara a scăzut cu 27 621, adică se observă o scădere anuală de 4,2%. Bulgaria oferă condiţii favorabile pentru creşterea unui număr semnificativ mai mare de colonii de albine, care să valorifice nectarul natural şi să contribuie la mai bună polenizare a plantelor. 
Natura bulgară oferă un anumit număr de plante sălbatice unice, din care se pot extrage substanţe active biologice, care au un efect de stimulare asupra funcţiilor reproductive ale animalelor de fermă. Pe baza acestor cunoştinţe firma bulgară VEMO 99 SRL (ВЕМО 99 ООД) a dezvoltat un preamestec unic pe baza de plante sălbatice - VemoHerb BEES – stimulator pentru coloniile de albine. 

Scopul examinărilor realizate era a se stabili efectul VemoHerb BEES asupra capăcităţii coloniilor de albinede de a produce miere, capacitatea mătcilor de a depune ouă şi rezistenţă coloniilor de albine in perioada de iarnă. 
Obiectul examinărilor era de a stabili efectul stimulativ al VemoHerb BEES, in combinaţie cu soluţie de zahăr invertit, asupra coloniilor de albine. 

Partea experimentală a investigaţiilor a fost realizată in trei stupini, proprietatea disertantului, amplasate in satul Brestovitsa, comună Borovo, regiunea Ruse. Zona dispune de o bogată floră meliferă. In vecinătatea stupinilor există păduri de tei şi salcâm, iar din categoria plantelor melifere agricole de cultura, cultivate in aceasta zonă, fac parte rapiţa şi floarea soarelui. 
În cei trei ani de investigaţii pentru fiecare experiment a fost alcătuit câte un grup martor şi câte două grupuri tratate, fiecare grup fiind alcătuit de 7 colonii de albine, aduse la acelaşi nivel după metodă analogilor. Coloniile de albine sunt amplasate in stupi de tip Dadant-Blatt. 

Coloniile de albine, incluse in partea experimentală, au fost hranite utmând următoarea schemă:

 - Grup nr. 1 martor – la fiecare 3 zile câte 200 ml de soluţie de zahăr invertit;
 - Grup nr. 2 experimental – la fiecare 3 zile câte 200 ml de soluţie de zahăr invertit, cu adaos de preamestec din plante sălbatice VemoHerb BEES in cantitate de 1 capsulă (350 mg) la 2 litri de sirop. 
 - Grup nr. 3 experimental – hrănit cu 200 ml de soluţie de zahăr invertit, cu adaos de produs competitiv in cantitate de 1 gr la 2 litri de sirop. 

Au fost determinate următoarele caracteristici: cantitatea de larve sigilate, capacitatea medie a albinelor-mătci de a depune ouă in timp de 24 de ore in perioada de raportare, productivitatea de miere (kg), cantitatea albinelor care au murit in timpul iernii, cantitatea de hrană, consumată la nivelul intre 2 rame (kg). 

Concluzii:

Familiile de albine, care au fost hrănite cu VemoHerb BEES, au manifestat cea mai mare rezistenţă in timpul iernării in comparaţie cu albinele din grupul martor şi albinele, hrănite cu un produs similar. 
Familiile de albine, care au fost hrănite cu VemoHerb BEES, au manifestat un procent mai mare de albine, care au rezistat şi au supravieţuit pe timpul iernii şi cea mai mare rezintenţă pe timpul iernii faţa de albinele din grupul martor şi grupurile, hrănite cu produse similare. De asemenea aceste familii au consumat o cantitate mai mică de hrană la nivel intre două rame. 
Preamestecul din plante sălbatice VemoHerb BEES poate fi utilizat in doze de 1 capsulă (350 mg) la 2 litri de soluţie de zahăr invertit spre a avea un efect stimulativ asupra dezvoltării familiilor de albine in perioada de toamnă şi să contribuie la creşterea rezistenţei acestora in timpul iernii. 
Luând in consideraţie pe de o parte, rezultatele obţinute privind mai buna dezvoltare a familiilor de albine (cantitate mai mare de larve bine îngrijite şi albine) şi o mai bună productivitate a albinelor, iar pe de altă parte preţul mic al preamestecului de plante sălbatice VemoHerb BEES utilizat, se demonstrează eficacitatea utilizării acestuia pentru creşterea productivităţii familiilor de albine şi pentru stimularea activităţii mătcilor de a depune ouă. 
Adaugând VemoHerb BEES in siropul de zahăr invertit, s-a observat, că a rezultat o creştere a capacităţii mătcii de a depune ouă, iar aceasta creştere este mai mare la familiile de albine, care au fost hranite cu VemoHerb BEES (38,61%). Spre sfârşitul perioadei de dezvoltare activă, capacitatea mătcii de a depune ouă începe să scadă şi devine aproape aceiaşi pentru cele trei grupuri de albine. 
Valorile măsurate privind numărul albinelor (puterea) sunt semnificativ mai mari pentru familiile de albine, care au fost stimulate cu VemoHerb BEES, in comparaţie cu acest indiciu la grupul martor şi grupurile, hrănite cu produse similare. 
Datele declarate pentru ambele sezoane (anii 2009 şi 2010), in care s-au efectuat examinările, arată, că coloniile de albine din grupul, care a fost hrănit cu soluţie de zahăr invertit cu adaos de VemoHerb BEES, au o mai mare producţie de miere. 

 

.....................................