Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с инвертиран захарен разтвор с добавка на ВемоХерб® BEES по 10 мг на 1 кг пчели, дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки, така също и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES, е показател за нормално развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от живота им, а повишената яйценосна дейност на пчелите майки показва тенденция за засилване на пчелните семейства.

Проведените проучвания показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES води до развитие на силни семейства, които оползотворяват максимално добре наличната пчелна паша.

Прилагането на ВемоХерб® BEES е със значително по-ясно изразено положително въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други присъстващи на пазара стимулатори.

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели) и по-високата медопродуктивност, а от друга – ниската стойност на ВемоХерб® BEES, се доказва ефективността от неговото използване, за повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи също и натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, което го диференцира от алтернативните синтетични медикаменти на пазара.

ВемоХерб® BEES е иновативен продукт, базиран на хомогенна смес от растителни екстракти. Общото физиологично действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кемпферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли.

 

Приложение

 

Приложение на ВемоХерб® BEES (90 капсули)

Приложение на ВемоХерб® BEES (20 г прах)

1. Поставете затворена капсула в 50 мл топла вода като разбърквате 3-5 мин до пълно разтваряне.

1. Сипете 1 г (пълна мерителна лъжичка) от продукта в 100 мл топла вода като разбърквате 3-5 мин до пълно разтваряне.

2. Добавете получения разтвор в 2 л инвертиран захарен или меден сироп и разбъркайте добре. Оставете разтвора да изстине преди приложение. 

2. Добавете получения разтвор в 10 л инвертиран захарен или меден сироп и разбъркайте добре. Оставете разтвора да изстине преди приложение.

3. На пчелно семейство се прилага по 200-250 мл сироп през 3 дни в продължение на 6-7 седмици. Стимулиращите подхранвания се извършват през пролетта (март-април), когато липсва или е недостатъчен приноса на прашец и нектар и през (август– септември), при температура над 12°С.

* Една опаковка е достатъчна за 1 подхранване (7 седмици) на 45 кошера.

* Една опаковка е достатъчна за 1 подхранване (7 седмици) на 50 кошера.


Поръчайте онлайн