VemoZyme® F NTP – gram başına minimum 5000 fitaz birimlik (VemoZyme® F 5000 NTP); minimum 10000 fitaz birimlik (VemoZyme® F 10000 NTP) faaliyete sahip olan, doğası sonucu ısıya dayanıklı bir preparattır. Bir fitaz birimi, 37°C ve pH 5.5 düzeyinde, sodyum fitat’tan 1 dakika başına 1 μmol inorganik fosfor çıkarmak için gereken enzim preparatı miktarına eşittir.

 

Enzim Özellikleri


VemoZyme® F NTP, 2.0 – 6.0 arası geniş bir pH aralığında son derece yüksek etkinlikte bir enzim faaliyeti gösterir. Ürün doğal olarak ısıya dayanıklıdır ve saklama, homojenleştirme ve granülasyon sırasında faaliyetini 90-95°C’ye kadar sabit olarak sürdürür.

Tablo 1. Farklı sıcaklık koşulları altında VemoZyme® F NTP’nin enzim faaliyeti koruma oranı

VemoZyme® F NTP, ısıya dayanıklı fitazlarda büyük bir avantaj sağlayan yeni nesil ısıya dayanıklı bir fitaz enzimidir. Çoğu ısıya dayanıklı fitaz ürünlerinin ilave olarak kaplanmasının, enzimin kullanılmasını ve tesirini büyük ölçüde azaltan, son derece uzun süren çözünme süresi nedeniyle, bağırsaktaki performansı düşürmesi iyi bilinen bir gerçektir. Bu nedenle fitazın etkin biçimde kullanılması için uygun çözünme süresi zaruri bir özelliktir ve bunu elde etmenin en iyi yolu, uzamış bağırsak faaliyetini kaplamanın istenmeyen yan etkileri olmadan sağlayan bir doğal ısıya dayanıklı fitazın uygulanmasıdır.

 

Kullanım


Tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlu ekinler içerisindeki toplam fosforun yaklaşık %60-85’i geviş getirmeyen hayvanlar tarafından sindirilemez çünkü fosfor fitat halinde bulunur.

Fitik asit içindeki fosforik gruplar elektronegatiflik sergilerler ve Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+ gibi bazı katyonlarla çok güçlü bir şelatlama kapasitesine sahiptirler; böylece bu minerallerin çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları tarafından emilmesini ve kullanılmasını etkilerler.

Fitik asit içindeki fosforik gruplar ayrıca besin içindeki protein, amino asit, nişasta ve yağlar ile birleşebilir ve bunların çözünebilirliğini azaltabilir; böylece bu besin maddelerinin çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları tarafından sindirilmesini etkilerler.

Fitik asit ayrıca hayvan vücudunda bulunan amilaz, pepsin, tripsin, asit fosfataz vb. gibi enzimlerle birleşebilir; bu enzimlerin faaliyetini azaltır ve rasyon besin maddelerinin kullanım oranında azalmayla sonuçlanır.

Fitat monogastrik türlerin beslenmesinde önemli bir anti-besin faktörüdür. Besindeki fosforun ve diğer besin maddelerinin hayvanlar tarafından kullanım oranını azaltır.

Fitat tarafından fosforun kullanılması fitaz enziminin ilave edilmesi ile mümkün olur çünkü hayvanlar bu enzimi kendi başlarına üretmez. Fitaz uygulanması, fitaz komplekslerini yıkılması ve için fitaz fosforun bitkiler tarafından kullanılması için iyi bilinen bir yöntemdir.

 

Biyolojik Aktivitesi


Fitaz kullanımının biyolojik, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük faydaları bulunmaktadır:
► Yemdeki fosfor fitat’ın kullanımı %40 - %60 oranında artırır
► Kalsiyum, çinko, bakır, magnezyumun ve diğer minerallerin kullanım oranını artırır
► Hayvan yeminde bulunan protein, amino asit, nişasta ve lipidlerin kullanım oranını artırır
► Hayvan yemlerine yapılan inorganik fosfor ilavesini ton başına 6-8 kg azaltır
► Hayvan dışkılarında fosfor içeriği miktarını ve çevre kirliğini azaltır

 

Dozaj


VemoZyme® F 5000 NTP
100 - 150 g/ton yeme – kümes hayvanlara (500÷750 U/kg)
60 - 90 g/ton yeme - yumurtacı tavuklara (300÷450 U/kg)

VemoZyme® F 10000 NTP
50 - 75 g/ton yeme – kümes hayvanlara (500÷750 U/kg)
30 - 45 g/ton yeme - yumurtacı tavuklara (300÷450 U/kg)

 

Depolama


Kuru, serin ve oda sıcaklığı 25°C dereceden az  depolarda korunması ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

 

Deneysel Veriler

Piliç ve tavuk yeminde VemoZyme® F NTP


Pozitif kontrol (PK): Fitazsız
Negatif kontrol (NK): Pozitif kontrole göre düşük AP
NK + VemoZyme® F NTP: NK+ VemoZyme® F NTP

VemoZyme® F NTP, karma yemlerdeki fosfor ve besin maddelerinin kullanımını artırarak üretim performansını artırır ve aynı zamanda çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Read the following articles for more detailed information about VemoZyme® F NTP Thermostability and Activity