VemoZyme® F aktif fitaz enziminin aktivitesi minimum 5000 fitaz birimi çıkarır (VemoZyme® F 5000); minimum 5000 fitaz birimi çıkarır (VemoZyme® F 10000). Fitaz aktivitesi, genellikle 37°C ve pH = 5.5 de, 5.1 mmol sodyum fitattan, 1 dakikada 1 μmol inorganik ortofosfatı açığa çıkaran enzim miktarı fitaz birimi veya bir ünite fitaz aktivitesi olarak tanımlanır.

 

Enzimin Özellikleri


Çizilge 1. 

VemoZyme® F – büyük pH aralığında pH 2.0 – 6.0 arasında enzimlerin yüksek verimlilik aktivitesi gösterir. Ürün muhafaza süresi, karıştırık ve granülasyonlu halde stabil aktivıte gösterir.(Çizelge 1 bakın)

 

 

 

Kullanım


Yaklaşık 60-85% buğdaygillerde, baklagillerde ve yağ veren bitkilerde bulunan fosfor Tek mideli hayvanlardan  özümsemeyemezler, çünkü fitat biçiminde bulunur.

Fitik asitinde fosfor grupları  negatif elektrik yükü taşırlar ve bazı katyonlarla (Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+ ve diğer) güçlü şelatlı bağlantılar oluşturur ve böylece hayvanların bu mineralleri absorb etmesine zorlar.

Fitik asitinde fosfor grupları yemde bulunan proteinlerin, amino asitlerin, nişastanın, lipidlerin katyonlarıyla bileşimler oluşturabilir ve bu besin maddelerin erirliği ve sindirilebilirliği düşebilir.

Bundan başka fitik asiti hayvanların organizmalarında bulunan enzimlerle bileşimler oluşturabilir, örnek olarak amilaz, pepsin, tripsın, asit fosfataz gibi bu enzimlerin aktivitesini azaltır ve bununla payda bulunan besin maddelerin özümsemek derecesini azaltır.

Fitat yemde onemli besin değeri olmayan etkendir. Fitaz enzimi ilave edilince fosforun fitatlar tarafından  özümsemesi mümkündür, çünkü hayvanın organizmasında bulunmuyor.

Fitat komplekslerini yıkılması için mikrobiyal fitazların kullanılması iyi tanılan yöntemdir ve bitkilerin fitin fosforunu kullanımı.

 

Biyolojik Aktivitesi


Fitazın kullanımı çok iyi biyolojik, ekonomik, ekolojik sonuçlar verir:
► Yemlerden fosforun fitik asitinin %40-60 gibi oranlarda özümsemesine yardım eder
► Kalsiyumun, çinkonun, bakırın, magnezyumun ve diğer minerallerin özümsemesine yardım eder
► Yemlerde bulunan proteinin, amino asitlerin, nişastaların ve lipidlerin  özümsemesine yardım eder
► Yemlerde bir ton yeme koyulan inorganik fosforu 6-8 kiloyla  azaltır
► Hayvanların dışkılarında daha az fosofor atılması sağlar, dolayısıyla çevre dostudur

 

Dozaj


VemoZyme® F 5000
100 - 150 g/ton yeme – kümes hayvanlara (500÷750 U/kg)
60 - 90 g/ton yeme - yumurtacı tavuklara (300÷450 U/kg)

VemoZyme® F 10000
50 - 75 g/ton yeme – kümes hayvanlara (500÷750 U/kg)
30 - 45 g/ton yeme - yumurtacı tavuklara (300÷450 U/kg)

 

Depolama


Kuru, serin ve oda sıcaklığı 25°C dereceden az  depolarda korunması ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

 

Deneysel Veriler

Kuşlarda VemoZyme® F’in uygulanmasından etkiler.

 

Kombine yemlerde bulunan fosforun ve besin komponentlerin özümsemeyi artıran VemoZyme® F ayrıca üretkenliği çoğaltır, dolayısıyla çevre dostudur.

Read the following article for more detailed information